Voor Ouders

Documenten voor Ouders

Medische fiche / Individuele steekkaart

=> download

Fiscale aftrekbaarheid Scouts

Sinds enkele jaren kunnen scouts en andere jeudinitiatieven voor kinderen tot 12 jaar fiscaal in mindering gebracht worden.

Dit betekent concreet dat weekends en kampen voor een bedrag van maximum van 11,20 euro per dag in vermindering gebracht kunnen worden op je belastingbrief.
Let op: het inschrijvingsgeld kan fiscaal niet in mindering gebracht worden.

Rond de periode maart – april ontvangt u van ons de nodige formulieren om uw attest aan te vragen.

Terugbetalingen bij mutualiteiten

Je kan bij veel mutualiteiten een deel van je inschrijvingsgeld terugtrekken door gewoon een bewijs binnen te brengen dat je zoon/dochter ingeschreven is in de scouts. Het betalingsbewijs van de overschrijving volstaat hiervoor alsook de lidkaart (deze worden meestal tegen eind oktober rondgedeeld). Verder kan soms een deel van de weekend- en kampprijs ook teruggekregen worden.

Bij sommige mutualiteiten moet de groepsleiding een formulier invullen. Spreek hen dan gerust voor of na de vergadering aan. De groepsleiding bezorgen je het formulier ingevuld en ondertekend terug.