Scouting Wommelgem Renoveert!

De renovatiewerken aan de Witvoet, ons lokaal aan de Van Tichelenlei dat dateert uit 1976, gaan een nieuwe fase in. Om vochtindringing (met alle gevolgen van dien) geen kans te geven én de verwarmingskosten binnen de perken te houden, zetten we de komende maanden verder in op de renovatie van de buitengevel.

Maar dat kunnen we niet zonder jullie steun.

Daarom hebben we een projectaanvraag ingediend om deze renovatiewerken erkend te krijgen via Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zo kan je ons een financieel duwtje in de rug geven in de vorm van een ‘renovatiegift’. Bij storting vanaf 40 euro is de gift fiscaal aftrekbaar.

Hierbij dan ook een warme oproep om een steentje bij te dragen met een vrije renovatiegift.

Welke gegevens moet je zeker vermelden?
Begunstigde:           Scouts en Gidsen Vlaanderen
Rekeningnummer:   BE55 4096 5041 4144 – KREDBEBB
Mededeling:            “Gift - FAG 5-427 - Renovatie Lokaal VTL

Op deze manier kunnen we vanuit Vasas de scoutswerking blijvend ondersteunen op een manier die onze kinderen en kleinkinderen verdienen: onbezorgd spelen, ontdekken en avonturen beleven in een veilige omgeving.

Weekend data bekend!!

Het scoutsjaar is nog maar net afgetrapt en de eerste scoutsweekends met nieuwe leiding staan al klaar. Zet onderstaande data alvast in je agenda!

Kapoenen: 28-30 oktober

Welpen: 4-6 november

Kabouters: 4-6 november

Jonggidsen: 4-6 november

Jongverkenners: 25-27 november

Gidsen: 4-6 november

Verkenners: 4-6 november

Jins: 4-6 november