Scouting Wommelgem Renoveert!

Beste ouder, vriend, sympathisant, 

Het scoutsjaar is weer uit de startblokken en ook onze Vasaswerking draait op volle toeren voort. Ook dit jaar zetten we verder in op de renovatie van de Witvoet, ons lokaal aan de Van Tichelenlei dat dateert uit 1976. 

Maar dat kunnen we niet zonder jullie steun. 

Daarom hebben we opnieuw een projectaanvraag ingediend om deze renovatiewerken erkend te krijgen via Scouts en Gidsen Vlaanderen. Wil je ons dus een financieel duwtje in de rug geven in de vorm van een ‘renovatiegift’ en dit nog mee opnemen in je belastingaangifte? 

Dan is het nú het moment, bij storting vanaf 40 euro is je gift immers fiscaal aftrekbaar. Hierbij dan ook een warme oproep om een steentje bij te dragen met een vrije renovatiegift.

Welke gegevens moet je zeker vermelden?
Begunstigde:           Scouts en Gidsen Vlaanderen
Rekeningnummer:        BE55 4096 5041 4144 – KREDBEBB
Mededeling:            “Gift - FAG 5-427 - Renovatie Lokaal VTL – jouw eigen mailadres

Op deze manier kunnen we vanuit Vasas de scoutswerking blijvend ondersteunen op een manier die onze kinderen en kleinkinderen verdienen: onbezorgd spelen, ontdekken en avonturen beleven in een veilige omgeving.

Alvast heel erg bedankt en een tof scoutsjaar toegewenst! 

Peter De Meester                                Lani & Pieter 
Voorzitter Vasas vzw                         Groepsleiding